Ngày xuất bản: 03-01-2022
Số tạp chí: Số 4-2021

ThS. Nguyễn Công Kiên, TS. Đinh Quốc Dân

Từ khóa:

Hệ thống quan trắc
Tai biến địa kỹ thuật môi trường.

Tóm tắt:

Bài báo đưa ra cơ sở xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát phục vụ phòng chống tai biến Địa kỹ thuật môi trường trên nguyên tắc xây dựng mạng lưới tuyến, điểm quan trắc từ đó đề xuất phương pháp đánh giá và thiết lập hệ thống quan trắc. Căn cứ cơ bản thiết lập bản đồ phân vùng dự báo nguy cơ của từng tai biến khu vực Đới động sông Hồng Hà Nội phục vụ nghiên cứu, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1.    Trần Mạnh Liểu (2005). Một số cơ sở nghiên cứu đánh giá các quá trình địa cơ và thuỷ địa cơ phát triển trong hệ thống địa kỹ thuật đê sông (HĐKTĐS) đồng bằng Bắc bộ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 4, Hà Nội.

2.    Đoàn Thế Tường, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Công Kiên (2006). Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường và kiến nghị phương hướng quy hoạch sử dụng đất hợp lý cho khu vực đới sông ven sông Hồng trong phạm vi Hà Nội. Sở khoa học và công nghệ, Hà Nội.

4.    Nguyễn Văn Tá, Trần Mạnh Liểu, Cao Thanh Tùng (2007). Phương pháp đánh giá dự báo khả năng sạt lở bờ sông theo chỉ tiêu tích hợp các yếu tố điều kiện kỹ thuật - tự nhiên vùng ven sông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 01, Hà Nội.

5.    Nguyễn Văn Tá (2007). Phân vùng địa chất công trình (ĐCCT) đới sông ven sông hồng khu vực Hà Nội phục vụ quy hoạch phát triển bền vững lãnh thổ. Tạp chí Địa Kỹ thuật số 03, Hà Nội.

6.   Đoàn Thế Tường, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Công Kiên (2009). Luận chứng cơ sở khoa học và thiết lập hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường cho khu vực đới động ven sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Sở khoa học và công nghệ Hà Nội.

7.    Trần Mạnh Liểu (1998), Cơ sở lý thuyết và phương pháp luận monitoring hệ thống địa kỹ thuật đô thị, Matxcơva.

8.    Nguyễn Công Kiên (2020), "Đánh giá nguy cơ biến dạng thấm ở nền đê khu vực đới động sông Hồng Hà Nội", Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, Viện KHCN Xây dựng, vol. 4.

9.    Hà Quang Hà và Nguyễn Ngọc Tuyến (2011), “Xói mòn bờ biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu”, Tạp chí Phát triển KH&CN, vol. 14, no. M4. pp. 17–28.

10.  Phan Kiều Diễm và nnk. (2013), “Đánh giá tình hình sạt lở, bồi tụ khu vực ven biển tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu từ 1995-2010 sử dụng viễn thám và công nghệ GIS”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 26, no. Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, pp. 35–43.

11.  N.  A. Otsu (1975), "Threshold selection method  from gray-level  histograms",  Automatica, 11, pp. 23-27.

Bài viết liên quan: