Phản biện là một phần không thể thiếu trong quy trình xuất bản, nội dung phản biện được sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của công trình khoa học và do đó các ý kiến phản biện thực sự giúp nâng cao chất lượng của các bài báo trước khi xuất bản. Người phản biện là những chuyên gia được mời để giúp nâng cao chất lượng của các bản thảo bài báo và đưa ra quan điểm khoa học một cách tự do đối với các nhận xét và khuyến nghị cho Tác giả.

Người phản biện được lựa chọn phù hợp với nội dung bài báo từ cơ sở dữ liệu của Tạp chí. 

Sau khi được chọn, Người phản biện sẽ nhận được e-mail mời và xác nhận tham gia phản biện, đính kèm tên và tóm tắt dự thảo bài báo.

Các bài báo sẽ được phản biện kín hai chiều, nghĩa là cả danh tính của Người phản biện và Tác giả không được công bố trong suốt quá trình phản biện.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mẫu phản biện, Chính sách tạp chí và Cam kết bảo mật trên trang web của Tạp chí.