Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng tiền thân là Nội san khoa học kỹ thuật xây dựng ra số đầu tiên từ năm 1973. Đến năm 1981 đổi tên thành Thông báo Khoa học kỹ thuật xây dựng và tháng 6/1998 được nâng cấp thành Tạp chí KHCN Xây dựng.

Tạp chí hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và Giấy phép hoạt động báo chí in số 442/GP-BTTTT ngày 27/9/2016 với chỉ số xuất bản ISSN 1859-1566. Tạp chí xuất bản định kỳ 4 số/1 năm trên toàn quốc. 

Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là công bố các công trình nghiên cứu khoa học, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xây dựng, các kết quả nghiên cứu luận văn, luận án của các học viên cao học và nghiên cứu sinh ở trong và ngoài Viện về khoa học công nghệ xây dựng, là nơi trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghề nghiệp, phổ biến, truyền bá kiến thức, thông tin… trong lĩnh vực xây dựng. 

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng là kênh thông tin tin cậy, diễn đàn uy tín với sự tham gia của nhiều chuyên gia và các nhà khoa học có uy tín khoa học, đến từ nhiều cơ quan, tổ chức và từ nhiều chuyên ngành phù hợp với mục tiêu và phạm vi của Tạp chí. Tạp chí cũng là một diễn đàn tốt cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.  

Trải qua quá trình phát triển không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín của Tạp chí thông qua số xuất bản. Các bài viết trên Tạp chí đều được phản biện bởi các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng về: xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu và đường; công trình biển, thủy điện, cảng biển; vật liệu xây dựng; cơ khí xây dựng; kiến trúc và qui hoạch; kỹ thuật môi trường. 

Để Tạp chí tiếp tục duy trì và khẳng định được uy tín trong nước và hội nhập quốc tế cần có sự nỗ lực đóng góp rất lớn của các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế. Ban Biên tập Tạp chí mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước bằng cách gửi bài đăng trên Tạp chí và đọc nhận xét phản biện các bài báo gửi đến Tạp chí. 

Ban Biên tập Tạp chí xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đóng góp nhiệt tình, quý báu của các nhà khoa học, các tác giả đã gửi bài và đọc nhận xét phản biện bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng.