Tổng biên tập
TS. Đinh Quốc Dân
Viện KHCN Xây dựng
Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Nam Thắng
Viện KHCN Xây dựng
Thành viên Ban biên tập
1. PGS.TS. Trần Chủng
Viện KHCN Xây dựng
2. TS. Nguyễn Hồng Hải
Viện KHCN Xây dựng
3. TS. Nguyễn Thanh Bình
Viện KHCN Xây dựng
4. TS. Cao Duy Khôi 
Viện KHCN Xây dựng
5. TS. Hoàng Minh Đức
Viện KHCN Xây dựng
6. TS. Trần Huy Tấn
Viện KHCN Xây dựng
7. GS.TS. Trần Văn Liên
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
8. TS. Phạm Anh Tuấn
Viện KHCN Xây dựng
9. CN. Nguyễn Thị Thu Hà
Viện KHCN Xây dựng