Tạp chí xây dựng

Một số phương pháp xác định tuổi thọ còn lại của công trình xây dựng

ThS. Nguyễn Hoàng Anh, PGS.TS. Nguyễn Xuân Chinh

Tối ưu giàn thép phi tuyến có biến thiết kế rời rạc bằng thuật toán tiến hóa vi phân cải tiến

TS. Hà Mạnh Hùng

Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử của kết cấu tường bê tông đất chịu tác dụng của tải trọng ngoài mặt phẳng

Trần Đức  Cường, TS. Bùi Thị Loan

Đáp ứng động của dầm đa nhịp có cơ tính biến thiên hai chiều dưới tác dụng của lực di động

TS. Lê Thị Hà

Phân tích dẻo tấm mỏng kirchhoff bằng phương pháp trực tiếp có xét đến tính ngẫu nhiên của giới hạn chảy của vật liệu

ThS. Ngô Quang Hưng

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bọt sử dụng xi măng, tro bay và xỉ lò cao nghiền mịn làm chất kết dính

TS. Mai Thị Hồng, TS. Ngô Sĩ Huy

Một số vấn đề liên quan đến ứng suất kéo trong quá trình thi công đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực

ThS. Nguyễn Ngọc Thuyết, TS. Phạm Quyết Thắng

Thử nghiệm thiết kế xây dựng hệ thống tự động quan trắc chuyển dịch ngang nhà máy thủy điện Hương Điền

TS. Trần Ngọc Đông, ThS. Đào Xuân Vương, TS. Nguyễn Hà

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp trộn khi cải tạo nền đất hoàng thổ bằng biện pháp đầm chặt hỗn hợp hoàng thổ - xi măng

TS. Nguyễn Công Định,  ThS. Nguyễn Công Kiên