Tạp chí xây dựng

Ảnh hưởng của chiều rộng khe nứt giới hạn trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép vùng ven biển

TS. Võ Mạnh Tùng

Ảnh hưởng của các tham số hình học đến ứng xử ổn định phi tuyến của cột thép tiết diện thay đổi

TS. Nguyễn Trọng Hà, TS.Phan Văn Phúc, ThS. Phan Văn Long

Xác định tải trọng gió tác dụng lên dây co của trụ viễn thông theo tiêu chuẩn Mỹ tia-222-G tại Việt Nam

TS. Trương Việt Hùng, PGS. TS. Vũ Quốc Anh

Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt

TS. Nguyễn Hoàng Quân,  ThS. Lê Đăng Dũng,  TS. Nguyễn Huy Cường, PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thành Tâm 

 

Nghiên cứu sử dụng cát biển, kết hợp tro bay và xỉ lò cao chế tạo bê tông geopolymer ứng dụng cho các công trình thủy lợi

PGS.TS. Nguyễn Quang Phú; TS. Nguyễn Thành Lệ

Sử dụng lưu biến kế quay đồng trục dạng cánh để xác định thông số tính chất lưu biến của hỗn hợp vữa

TS. Nguyễn Khánh Sơn, KS. Võ Thị Kim Ngọc, ThS. Lê Minh Sơn,TS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

Sử dụng cốt sợi thủy tinh kháng kiềm và cốt liệu tái chế để sản xuất bê tông ứng dụng cho các công trình thủy lợi

PGS. TS. Nguyễn Quang Phú
 

Prediction of settlement over time for road construction in bac ninh and hai duong province of vietnam using anns models

TS. Vũ Văn Tuấn
 

Hiệu chỉnh giản đồ gia tốc động đất đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam

TS. Nguyễn Xuân Đại, TS. Nguyễn Văn Tú