Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng là Tạp chí khoa học có phản biện chuyên về lĩnh vực xây dựng, được phát hành định kỳ 04 số/năm được phát hành trên toàn quốc với chỉ số xuất bản ISSN 1859-1566. 

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng với tôn chỉ là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xây dựng, các kết quả nghiên cứu luận văn, luận án của các học viên cao học và nghiên cứu sinh ở trong và ngoài Viện về khoa học công nghệ xây dựng, là nơi trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghề nghiệp, phổ biến, thông tin… trong lĩnh vực xây dựng mà chưa đăng hoặc đang gửi phản biện ở bất kỳ Tạp chí nào khác. 

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng có mục đích là kênh thông tin tin cậy, diễn đàn uy tín với sự tham gia của nhiều chuyên gia và các nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực chính như: Môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Bê tông và vật liệu xây dựng; Kết cấu và công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật và trắc địa công trình; Kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và cơ điện; Ăn mòn và bảo vệ công trình; Tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng;  Thí nghiệm và kiểm định xây dựng.

Các bài báo gửi đăng ở Tạp chí được phản biện kín bởi ít nhất hai Phản biện có uy tín. Quy trình gửi bài, phản biện và xuất bản được thực hiện trên Hệ thống trực tuyến tại trang web của Tạp chí.