Quá trình phản biện

Phản biện là một phần không thể thiếu trong quy trình xuất bản, nội dung phản biện được sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của công trình khoa học và do đó các ý kiến phản biện thực sự giúp cải thiện chất lượng của các bài báo trước khi xuất bản. Tất cả các dự thảo bài viết gửi đăng trên Tạp chí KHCN Xây dựng đều được sàng lọc về tính đầy đủ và tuân thủ Hướng dẫn dành cho Tác giả. Những bài đã sàng lọc đạt yêu cầu sẽ được xem xét và chỉ định phản biện kín hai chiều cho ít nhất hai Người phản biện.

Người phản biện là những chuyên gia được mời đánh giá và góp ý giúp nâng cao chất lượng của các bài báo cũng như đưa ra quan điểm khoa học một cách độc lập thông qua nhận xét và khuyến nghị cho Tác giả.

Các bài viết được phản biện kín hai chiều, nghĩa là danh tính của Người phản biện và Tác giả không được công bố trong suốt quá trình phản biện.

Người phản biện được lựa chọn dựa trên tiêu chí phù hợp về chuyên môn trong cùng lĩnh vực chủ đề và những hoạt động khoa học từ cơ sở dữ liệu của Tạp chí. Cơ sở dữ liệu về Người phản biện của Tạp chí KHCN Xây dựng liên tục được cập nhật để trích xuất những Người phản biện phù hợp cho các dự thảo bài báo.

Khi được lựa chọn, Người mời phản biện sẽ nhận được e-mail từ Ban biên tập với tên và tóm tắt dự thảo bài báo đính kèm. Người được mời phản biện có quyền xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý phản biện bài báo thông qua link lựa chọn trong email. Xác nhận lựa chọn này sẽ tự động gửi thông tin về Ban biên tập. Trường hợp xác nhận đồng ý, người phản biện sẽ nhận được link đăng nhập vào hệ thống trực tuyến của Tạp chí.   

Người phản biện cần đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến để có thể truy cập toàn văn bài viết và các mẫu nội dung phản biện. 

Thông thường một dự thảo bài báo sẽ được đặt lịch phản biện tự động trong vòng ba tuần tại vòng đầu tiên. Ban biên tập sẽ có thư nhắc tự động 7 ngày trước khi hết kỳ hạn. Nếu Người phản biện không gửi báo cáo đánh giá đúng hạn, hoặc không thể hoàn thành phản biện, hãy vui lòng thông báo ngay cho các Biên tập viên để chuyển dự thảo bài báo cho Người phản biện khác. Người phản biện và Ban biên tập có thể yêu cầu nhiều hơn một vòng sửa đổi dự thảo tùy thuộc vào các mức đánh giá bài báo như: Đồng ý, Đồng ý có chỉnh sửa, Không đồng ý; Người phản biện thay thế, bổ sung cũng có thể được mời để phản biện dự thảo bài báo. Dự thảo đã sửa đổi sẽ được gửi lại cho Người phản biện để xác nhận tùy thuộc yêu cầu trong đánh giá của Người phản biện như Đồng ý, Đồng ý có chỉnh sửa, Không đồng ý. Người phản biện được yêu cầu đưa ra khuyến nghị để Ban biên tập căn cứ ra quyết định cuối cùng.

Tất cả các ý kiến của phản biện kín và tiếp thu của tác giả sẽ được tự động lưu trên hệ thống và thông qua Ban biên tập. 

Ban biên tập chịu trách nhiệm về quyết định từ chối hoặc chấp nhận xuất bản các dự thảo bài báo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mẫu phản biện, Chính sách tạp chí và Cam kết bảo mật trên trang web của Tạp chí.