Tổng biên tập

Đinh Quốc Dân

Viện KHCN Xây dựng

Phó Tổng biên tập

Nguyễn Nam Thắng

Viện KHCN Xây dựng


Thành viên Ban biên tập

Trần Chủng

Viện KHCN Xây dựng

Trần Toàn Thắng

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Hồng Hải

Viện KHCN Xây dựng

Diêm Công Huy

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Thanh Bình

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Sơn Lâm

Viện KHCN Xây dựng

Cao Duy Khôi 

Viện KHCN Xây dựng

Vũ Văn Chủ

Viện KHCN Xây dựng

Đỗ Tiến Thịnh

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Mạnh Cường

Viện KHCN Xây dựng

Hoàng Minh Đức

Viện KHCN Xây dựng

Phạm Anh Tuấn

Viện KHCN Xây dựng

Đỗ Thị Lan Hoa

Viện KHCN Xây dựng

Vũ Cao Anh

Viện KHCN Xây dựng

Trần Huy Tấn

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Thế Vinh

Viện KHCN Xây dựng