Ngày xuất bản: 20-08-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

TS. Hoàng Anh Giang

Từ khóa:

An toàn cháy
Nhà cao tầng

Tóm tắt:

Do những đặc điểm về quy mô và tính chất đa dạng trong sử dụng công trình nên các quy định về đảm bảo an toàn cháy trong nhà cao tầng thường đòi hỏi khắt khe hơn so với các công trình nhà thấp hoặc có chiều cao trung bình. Nội dung bài viết phân tích

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. QCVN 06:2020/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn cháy cho nhà và công trình.
2. NFPA 5000. Building Construction and Safety Codes.
2018 edition.
3. СП 477.1325800.2020. Здания и комплексы
высотные. Требования пожарной безопасности.
4. СП 1.13130.2009. (Изменение № 1 к СП
1.13130.2009) Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы.
5. The Building Regulations 2000. Fire Safety. Approved
Document B. Volume 2 (2006 Edition Ammended
2007).
6. The Building Standard Law. Law No. 201 May. 24,
1950 (Luật sửa đổi bổ sung số 19, 2007, ngày 28
tháng 9 năm 2007). The Building Center of Japan
(BCJ), 2009.
7. The Building Standard Law Enforcement Order.
Cabinet Order No. 338 Nov. 16, 1950 (Lệnh Nội các
sửa đổi bổ sung số 235, 2007, ngày 01 tháng 10 năm
2007). The Building Center of Japan (BCJ), 2009.
8. GB 50016-2014, Code for fire protection design of
buildings.
9. Code of practice for fire precaution in buildings 2018
(Singapore). Singapore Civil Defence Force. 8th
edition (2018).
10. Code of practice for fire safety in buildings (Hong
Kong). 2011 edition (revision 2015).
11. Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam, đăng tải tại
https://www.emporis.com/country/100186/vietnam
(truy cập ngày 12/02/2021).
12. Jame Carrigan, Brian Blicher, Laura Bennett and
Ronald Spadafora (2015), Fire/Life Safety in High-rise
Buildings. Council on Tall Buildings and Urban Habitat.
Đăng tải tại địa chỉ
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/25
22-firelife-safety-in-high-rise-buildings.pdf (truy cập
ngày 12/02/2021).
13. Society of Fire Protection Engineers (SFPE) (2020),
Engineering guide: Fire safety for very tall buildings,
2nd Edition. 1st Draft for public comment version,
August 8.
14. Fire in South Korean apartment high-rise huts at least
88. AP News, đăng tải tại
https://apnews.com/article/south-korea-fires-archivece6326eef38706adf702f0f5676288ba (truy cập
12/02/2021).
15. Cháy lớn tại Trung tâm thương mại quốc tế, thiệt hại
rất lớn về người và của. Nhóm phóng viên thời sự báo
điện tử Người lao động, đăng tải tại
https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chay-lon-tai-ttthuong-mai-quoc-te--thiet-hai-rat-lon-ve-nguoi-va-cua-
75757.htm (truy cập 12/02/2021).
16. Vụ hỏa hoạn ITC, Wikipedia, đăng tải tại
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vụ_hỏa_hoạ
n_ITC&oldid=64462386 (truy cập 12/02/2021).
17. Hương Vũ – Hương Giang. Nhiều bài học từ vụ cháy
chung cư 18 tầng. Báo điện tử Công an Hà Nội đăng
tải tại http://cand.com.vn/Xa-hoi/Nhieu-bai-hoc-tu-vuchay-chung-cu-18-tang-157174/ (truy cập
12/02/2021).
18. Bùi Xuân, Tâm Phạm và CTV. Chung cư phát hỏa,hàng trăm người mắc kẹt. Báo điện tử Công an nhân
dân, đăng tải tại http://cand.com.vn/Xa-hoi/Chay-tangham-chung-cu-nhieu-nguoi-mac-ket-368734/ (truy cập
12/02/2021).
19. Cao Nguyên, Khánh Vũ, Đăng Hải. Vụ cháy ở chung
cư CT4 Khu đô thị Xa La: Cháy nhà mới ra… vi phạm,
báo điện tử Lao động, đăng tải tại
https://laodong.vn/archived/vu-chay-o-chung-cu-ct4-
khu-do-thi-xa-la-chay-nha-moi-ra-vi-pham-707736.ldo
(truy cập 12/02/2021).
20. Thông tin ban đầu về vụ cháy quán Karaoke tại số 68
Trần Thái Tông, Thành phố Hà Nội. Cổng thông tin
điện tử Bộ Công an, đăng tải tại
http://bocongan.gov.vn/tintuc/Pages/lists.aspx?ItemID
=15495 (truy cập 12/02/2021).
21. Xét xử vụ cháy quán Karaoke ở Cầu Giấy khiến 13
người tử vong. Báo điện tử An ninh Thủ đô, đăng tải
tại https://anninhthudo.vn/xet-xu-vu-chay-quankaraoke-o-cau-giay-khien-13-nguoi-tu-vongpost348295.antd (truy cập 12/02/2021).
22. Công Tâm. Đề nghị truy tố 2 bị can liên quan vụ cháy
Chung cư Carina. Báo điện tử Trang điện tử Đảng bộ
Thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải tại
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/de-nghi-truy-to-2-bi-canlien-quan-vu-chay-chung-cu-carina-1491853240 (truy
cập 12/02/2021).
23. Hồng Liên. Phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina
làm 13 người tử vong. Báo điện tử Công an Thành
phố Hồ Chí Minh, đăng tải tại http://congan.com.vn/vuan/phuc-hoi-dieu-tra-vu-chay-chung-cu-carina-lam-13-
nguoi-tu-vong-o-sai-gon_107643.html (truy cập ngày
21/02/2021).
24. E. Ronchi and D. Nilsson (2013). Fire evacuation in
high-rise buildings: a review of human behaviour and
modelling research. Fire Science Reviews 2013, 2:7.
http://www.firesciencereviews.com/content/2/1/7.
25. Society of Fire Protection Engineers (SFPE) (2019),
SFPE Guide to Human behavior in Fire, 2nd Edition.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-94697-9_1.
26. J. Valiulis (2015). Building Exterior Wall Assembly
Flammability: Have we forgotten the past 40 Years?
Fire Engineering Magazine, November 2015.
27. Kate TQ Nguyen, Pasindu Weerasinghe, Priyan Mendis,
Tuan Ngo (2016). Performance of modern buildings
facades in fire: a comprehensive review. Electronic
Journal of Structural Engineering 16(1). pp. 69 – 86.
28. Keisuke Himoto, Yasuo Akimoto, Akihiko Hokugo and
Takeyoshi Tanaka (2008). Risk and Behavior of Fire
Spread in a Densely-built Urban Area. Fire safety science
- Proceedings of The ninth international symposium,
2008 International Association for Fire Safety Science
(pp.267-278)/DOI:10.3801/iafss.fss.9-267.
29. Longhua Hu, James A. Milke and Bart Merci (2016).
Special Issue on Fire Safety of High-Rise Buildings.
Fire Technology, 53, 1-3, 2017. DOI: 10.1007/s10694-
016-0638-7.
30. John H. Klote (2016). Chapter 50 - Smoke Control.
SFPE Handbook of Fire Protection. 5th Edition.
Gaithersburg, MD: Society of Fire Protection
Engineers. pp. 1785 – 1823.
31. National Building Code of India. Volume 1 (Third
revision 2016). Breau of Indian Standards.
32. Xiao-qian SUN, Ming-chun LUO (2014). Fire risk
assessment for supper high-rise buildings. Procedia
Engineering 71 (2014), pp. 492-501. DOI:
10.1016/j.proeng.2014.04.071.
33. Chris Jelenewicz (2015). Fire safety for very tall
buildings. International Fire Protection (16/12/2015).
Đăng tải tại https://ifpmag.mdmpublishing.com/firesafety-for-very-tall-buildings (truy cập 12/02/2021).
34. James Antell and Peter Weismantle (2012). 20 Years
of High-rise fire safety: from Jin Mao to Kingdom
tower. CTBUH 2012 9th World Congress, Shanghai,
đăng tải tại
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/92
3-20-years-of-high-rise-fire-safety-from-jin-mao-tokingdom-tower.pdf (truy cập 12/02/2021).
35. Peter Weismantle and James Antell (2019). Fifty
Years of fire safety in supertall buildings. CTBUH 2019
Chicago 10th World Congress Proceeding – 50
Forward | 50 Back. Đăng tải tại
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/42
64-fifty-years-of-fire-safety-in-supertall-buildings.pdf
(truy cập 12/02/2021).
36. Axel Mossberg, Daniel Nilsson and Kristin Andrée
(2020). Unannounced evacuation experiment in a
high-rise hotel building with evacuation elevators: A
study of evacuation behaviour using eye-tracking. Fire
Technology (Published online 01 Oct. 2020), đăng tải
tại https://doi.org/10.1007/s10694-020-01046-1 (truy
cập 12/02/2021).

Bài viết liên quan: