Mục lục

Tính toán chuyển vị ngang của khung phẳng bê tông cốt thép có kể đến phi tuyến vật liệu bằng phần mềm Lira-Sapr 2017

Nguyễn Hiệp Đồng

Khảo sát đường quan hệ lực cắt - chuyển vị ngang của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi trong công trình cách chấn đáy chịu động đất

Ngô Văn Thuyết

Tối ưu đa mục tiêu giàn thép phi tuyến có biến thiết kế liên tục bằng thuật toán NSGA-II

Mai  Sỹ Hùng

Nghiên cứu phản ứng động đất của kết cấu khung thép sử dụng hệ thanh giằng

Nguyễn Xuân Đại, Nguyễn Văn Tú,  Trần Việt Đức

Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cát nhiễm mặn cốt thép phủ sơn Epoxy

Nguyễn Nam Thắng, Phan Văn Chương, Phạm Trung Thành

Thực nghiệm dùng lưu biến kế theo dõi sự biến thiên các thông số độ nhớt, ngưỡng chảy của vữa bê - tông tính năng cao

Lê Thị Như Ý, Lê Minh Sơn, Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh, Nguyễn Khánh Sơn

Mô hình số đánh giá phản ứng của kết cấu bến tường cừ dưới tác dụng của tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian

Nguyễn Anh Dân, Nguyễn Viết Thanh

Áp lực đất lên tường chắn với bề rộng đất sau tường bị giới hạn

Phạm Việt Anh, Nguyễn Đức Mạnh, Lê Thiết Trung

Khảo sát sự sụt lún tuyến đê, kè biển cửa Đại bằng phương pháp trắc địa và công nghệ Georadar

Lê Văn Hùng

Đánh giá khả năng chịu lực của cột nhôm chữ C tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Australia/New Zealand

Phạm Ngọc Hiếu