Ngày xuất bản: 30-11-2021
Số tạp chí: Số 3-2021

TS. Nguyễn Khánh Sơn, KS. Võ Thị Kim Ngọc, ThS. Lê Minh Sơn,TS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

Từ khóa:

lưu biến kế
độ nhớt
ngưỡng chảy
tính công tác
độ chảy

Tóm tắt:

Trong bài báo, các tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu đặc trưng lưu biến học của hỗn hợp vật liệu vữa xi-măng. Nghiên cứu giả sử mô hình ứng xử lưu chất Bingham và thiết bị lưu biến kế quay đồng trục dạng cánh đối với cấp phối vữa gồm ximăng, cát, nước và phụ gia siêu dẻo. Kết quả thí nghiệm cho thấy giá trị thông số độ nhớt và ngưỡng chảy cũng như độ chạy qua phễu đo phản ánh đúng trạng thái lưu biến học của mẫu vữa thay đổi theo thời gian lưu khác nhau. Trong đó biến thiên giá trị độ nhớt và ngưỡng chảy có độ nhạy cao, đây là cơ sở cho những nghiên cứu về đặc trưng lưu biến hỗn hợp vữa nhằm ứng dụng tối ưu cấp phối, quá trình nhào trộn, thi công tạo hình vật liệu.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. J. F. Steffe (1996), Rheological methods in food process engineering. Freeman Press, 418 pages.

2.  Cao Xuân Phong, Hoàng Thanh Liên và Nguyễn Việt Hưng (2009), “Ứng xử lưu biến và mô hình thí nghiệm chảy xòe của bê tông tự đầm lèn”. Báo cáo đề tài NCKH sinh viên năm 2009, Trường ĐH Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh.

3.  M. Haist et al. (2020), “Interlaboratory study on rheological properties of cement pastes and reference substances: comparability of measurements performed with different rheometers and measurement geometries”. Mater. Struct., vol. 53, no. 4, pp. 1–26.

4.  J. P. Bombled (1973), “Rheologie des mortiers et des betons frais; Influence du facteur ciment”. in Proceeding of RILEM, Leeds Seminar, vol. 1, pp. 1–169.

5.  H. Soualhi, E.-H. Kadri, T.-T. Ngo, A. Bouvet, F. Cussigh, and Z.-E.-A. Tahar (2017), “Design of portable rheometer with new vane geometry to estimate concrete rheological parameters”, J. Civ. Eng. Manag., vol. 23, no. 3, pp. 347–355.

6.  C. Lanos and P. Estellé (2016), “SCC flow curves from vane geometry rheometer”. 8th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, May, Washington, DC, United States.

7.  K. H. Khayat, W. Meng, K. Vallurupalli, and L. Teng (2019), “Rheological properties of ultra-high-performance concrete—An overview”. Cem. Concr. Res., vol. 124, p. 105828.

8.  Hoàng Quốc Gia (2016), “Ảnh hưởng của các thông số thành phần đến tính chất lưu biến của vữa xi-măng”. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016, Trường ĐH Thủy lợi, ISBN: 978-604-82-1980-2, pp. 20–22.

Bài viết liên quan: